top of page

סדנת שומנים בדם

כיצד להוריד שומנים בדם באופן טבעי

מחלת פרקים נוונית

בברכיים, צואר וגב

תוכנית פעולה משלבת לטיפול בהתאם לפיזיולוגיה של המפרקים

תזונה בריאה

האם המידע המקובל

 ?תואם את המחקרים המדעיים

סדנאות והרצאות מעמיקות ומפורטות

סדנת לחץ דם

כל השיטות והטיפולים

סדנת אלרגיה לקרדית הבית

סדנה מקיפה על כל האמצעים להתמודדות עם הקרדית

סדנת סכרת

המגיפה העולמית

האם ניתן לשפר וכיצד

סדנת הליקובקטר

  חמשים אחוז מהאוכלוסיה עם החיידק 

סדנת עדף משקל

בעיה מספר אחת בעולם המערבי

כל המידע על השמנת יתר והפחתת משקל

bottom of page