top of page
.ד"ר ישראל וד"ר שרה צביאל, רפואת משפחה ורפואה משלבת
.ד"ר צביאל עבדו שנים רבות ברפואת משפחה ברחובות, בקופת חולים מאוחדת
 
.כעת הקימו מרכז שנותן מענה לשילוב רפואה מודרנית עם אמצעים טבעיים
.הדגש הינו על מענה הוליסטי עם מעקב ושיתוף המטופל בתהליך
השילוב של טיפול רפואי עם שינוי באורח חיים וצמחי מרפא מוכיח את עצמו
.וקיבל אישור במחקרים רפואיים רבים
.מניעת מחלות וטיפול משולב בהן הופכות לחלק מהזרם המרכזי ברפואה המודרנית
.דר צביאל הקדישו כל השנים תשומת לב לחידושים ברפואה הוליסטית ומשלבת
.במרפאתם הם מעניקים מזמנם לעזור ולשפר את הבריאות של המטופלים
טיפול המחטים של ד"ר צביאל הינו קצר בד"כ, ועתים די בטיפול אחד או שניים

 

Tip: Use this area to describe one of your services. You can change the title to the service you provide and use this text area to describe your service. Feel free to change the image.

bottom of page